Projekty realizowane w ramach akcji 1. „Mobilność kadry” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół i przedszkoli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże.

Nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, co ma umożliwić realizację celów całej instytucji: poprawę jakości jej pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Cele projektu są określane wspólnie przez nauczycieli i dyrektora, dzięki czemu korzyści z wyjazdu w większym stopniu odnosi nie tylko nauczyciel, ale cała placówka.

Opis projektu

Koordynator projektu:   Olga Fałek-Zdebel